Nordre Follo ønsker å bli en god kommune for eldre. For å nå dette målet må innbyggere, foreningsliv, frivilligheten og kommunen samarbeide.

Livsmestring

Det er derfor besluttet å etablere et oppgaveutvalg for temaet Livsmestring for eldre. Oppgaveutvalget skal blant annet komme med innspill til hvordan vi kan utvikle et trygt nærmiljø og foreslå hvordan innbyggerne kan bidra for å opprettholde god helse gjennom hele livet. Les mandatet.

Meld din interesse innen 3. juni 2018

Vi søker innbyggere som er opptatt av hvordan eldre skal ha det i Nordre Follo. Du bør også tilfredsstille en eller flere av følgende kriterier: Erfaring fra organiserte aktiviteter eller frivillig arbeid, være interessert i teknologi, være bruker eller pårørende til bruker av hjemmetjenester eller andre helsefremmende lavterskeltilbud i Oppegård eller Ski. Hvis du har lyst til å være med i oppgaveutvalget og har en av disse kvalifikasjonene, så fyll ut et søknadsskjema.

Vi arrangerer oppstartsmøte i slutten av juni 2018. I løpet av høsten blir det ca. seks møter på ettermiddags-/kveldstid, vekselsvis i Ski og Oppegård. Oppgaveutvalget gjør ferdig sin rapport i begynnelsen av 2019.

Hva er et oppgaveutvalg?

Et oppgaveutvalg er en politisk arbeidsform der lokalpolitikere og innbyggere i fellesskap utarbeider forslag til strategier og tiltak. Målet med oppgaveutvalgene er å styrke samarbeidet mellom lokalpolitikerne og innbyggerne og bidra til innovativ og ressurseffektiv utvikling. Oppgaveutvalgene skal ha inntil 16 medlemmer, tre politisk valgte representanter fra henholdsvis Oppegård og Ski og inntil ti innbyggere. Utvalgene får sitt mandat fra Fellesnemda og blir avviklet når de har levert forslaget sitt.

Har du spørsmål?

Kontakt Rannveig Renolen, tlf. 467 49 467