– I Anne og Roy får vi to engasjerte og kompetente ledere med stor gjennomføringskraft, sier administrasjonssjef Gro Herheim.

Fra Ski kommune

Melsom har siden 2017 vært kommunalsjef for oppvekst i Ski kommune. Da ny ledergruppe for Nordre Follo ble etablert i juni 2018, ble hun konstituert som kommunalsjef for det nye satsningsområdet kultur og samskaping.

– Anne er et verdifullt medlem i ledergruppen i kraft av sin kompetanse, sin sterke gjennomføringskraft, mot til å tenke nytt, til å inspirere og bidra til at vi jobber mot felles mål. Hun er en sterk relasjonsbygger, løsningsorientert og god til å arbeide på tvers i organisasjonen, sier Herheim.

Fra Telenor

Johansen kommer fra stillingen som sjef for smarte bygg i Telenor. Han har i mer enn 20 år vært leder innenfor IT, prosess og digitalisering i selskapet.

– Roy Johansen bringer med seg verdifull kompetanse inn i Nordre Follo. Digitalisering spiller en betydelig rolle for at vi skal løse vårt samfunnsoppdrag fremover. Jeg er gjennom ansettelsesprosessen blitt kjent med Roy som en offensiv og inspirerende leder med et strategisk blikk og gode samarbeidsevner, fortsetter Herheim.

Gleder seg til å ta fatt på oppgavene

Johansen sier han gleder seg til å jobbe lokalt etter å ha jobbet med utfordringer i Norge, Norden, Sentral- og Øst-Europa og Asia gjennom 20 år i Telenor.

– Jeg føler en stor ære og stolthet over å få bli med inn i Nordre Follo-teamet. Alle de spennende utfordringene som Nordre Follo står overfor tiltaler meg. Ønsket og viljen til digitalisering gjør at jeg blir svært inspirert og jeg gleder meg til å ta fatt på oppgavene og til å bli kjent med alle de kompetente medarbeidere, sier Roy Johansen.