To kommuner blir en i 2020. Det betyr at vi skal bygge felles identitet og ny kultur for ansatte, folkevalgte, lag, foreninger og innbyggere i Oppegård og Ski kommune. Nordre Follo-potten er en tilskuddsordning der du kan søke om økonomisk støtte til arrangementer og prosjekter, som kan være med på å styrke identitet og fellesskapsfølelse.  

Hvem kan søke?

  • Lag og foreninger i Ski og Oppegård, for eksempel innenfor kunst, kultur, idrett- og friluftsliv. Prosjektet må være et samarbeid mellom kommunenes lag og foreninger.
  • Innbyggere og ansatte.
  • Institusjoner og museer i Ski og Oppegård. Prosjektet må ha deltakere fra begge kommuner.

Hva kan du søke om midler til?

  • Du kan søke om støtte til produksjoner og/eller fremføringer, arrangementer, aktiviteter og opplevelser som gjenspeiler et mangfold innenfor kunst, kultur, idrett og friluftsliv. Vi gir ikke tilskudd til drift og kommersielle tiltak.
  • Vi kan vurdere søknader fra kommunale virksomheter hvis det er et samarbeid med frivillige. Et eksempel kan være at kulturskolene samarbeider med teater- eller musikkorganisasjoner.

Se retningslinjene for Nordre Follo-potten

Søknadsfrist

Vi behandler søknader fortløpende og siste frist for å søke er 1. oktober 2019. I søknaden må du blant annet beskrive arrangementet eller prosjektet, hvem som deltar i samarbeidet, hvordan det skal markedsføres og budsjett.

Søk her: Søknadsskjema