Kommuneplanen inneholder en samfunnsdel med mål og strategier for kommunen som lokalsamfunn, tjesteyter og organisasjon. Arealdelen av kommuneplanen legger til rette for utvikling av eiendommer og avsetter areal til landbruks-, natur- og friluftsformål. Arealdelen med plankart og planbestemmelser er juridisk bindende.

Gjelder begge kommunene

Du kan lese høringsdokumentene på Ski kommunes nettside.  Du kan også se planforslaget i resepsjonen på Ski rådhus og biblioteket på Ski storsenter.
Høringsperioden er 7. desember 2018 til 1. februar 2019.

Du kan lese høringsdokumentene på Oppegård kommunes nettside.Du kan også se planforslaget i resepsjonen på rådhuset og i biblioteket i Kolben.
Høringsperioden varer fram til 31. januar 2019.

Gjestebud

Vi oppfordrer også innbyggere til å invitere til såkalte gjestebud for å diskutere kommuneplanen for Nordre Follo. Et gjestebud innebærer at innbyggere selv inviterer gjester hjem til seg, eller møtes et annet sted, for å diskutere ett eller flere tema som kommunen ønsker innspill til. Kommunen lager opplegg for gjestebudene og tar i mot innspill i etterkant.
Er du interessert i å være gjestebudvert i Ski kan du ta kontakt med Helén Liebig-Andersen.
Er du interessert i å være gjestebudvert i Oppegård kan du ta kontakt med Heidi Berentsen