Det gjennomføres et folkevalgtprogram i Nordre Follo kommune. Første samling fant sted 9. oktober 2019.

Det er planlagt følgende aktiviteter i folkevalgtprogrammet høsten 2019:

23. oktober kl. 16.30 – 18.15, Nordre Follo (Ski) rådhus. Tema: Økonomiske analyser og "Handlingsrom 2023"

31. oktober kl 16.30 – 18.15, Oppegård rådhus. Tema: Budsjett og styring

7. - 8. november på Sundvollen hotell. Tema: Budsjettseminar og folkevalgtrollen