Innbyggerundersøkelsen er en sannsynlighetsundersøkelse og resultatene inngår i en helhetsvurdering før Fylkesmannen sender sin anbefaling om eventuell grensejustering mellom Ås og Ski kommuner til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Se Fylkesmannen i Oslo og Akershus