Planen omtaler mål og rammer, ansvar og fremdrift og beskriver hva vi må gjøres frem mot etablering av ny kommune 1. januar 2020. Planen skal være et levende dokument og blir løpende oppdatert.

Se prosjektplanen.