Kommunevåpenet

Kommunevåpenet er tegnet av Johan Austin Stormoen. Havreaks er symbol på jordbruk og fruktbarhet, som har vært viktig både i Ski og Oppegård helt tilbake til 1600-tallet. Det gir assosiasjoner til natur, mat og samhold. Akset representerer livets eller årets syklus og et bærekraftig samfunn, der det spirer og gror. Blåfargen representerer himmel, vann og hav, mens sølv representerer fred og det gode.

Farger

Hovedfargen til kommunen er mørk blå, men profilprgrammet har en fargepalett som består av ulike blå- og grønnfarger, sort, grått og sterkere farger som rosa, rødt og gult. Sammen gir dette rike muligheter for å produsere informasjonsmateriell i trykte og digitale kanaler. 

«Samspillet»

Designelementet «samspillet» er gjengitt på forsiden av profilhåndboka og gjenspeiler aktiviteter, verdier og egenskaper i Nordre Follo. Aktivitetene kultur, idrett og nærhet til marka er symbolisert med kino, teater, idrett, turgåing, marka og kysten. Verdiene fremtidsrettet byutvikling, det urbane, omsorg og trygghet vises ved utvikling, kvalitet, gode relasjoner, omsorg, trygghet og kreativitet. Kommunens egenskaper er illustrert med det landlige og nære, gode bomiljøer samt nærheten til Oslo og det urbane.

Se profilhåndboken.