Listene legges ut til fritt gjennomsyn i resepsjonen i Oppegård rådhus, resepsjonen i Ski rådhus og på kommunenes hjemmesider. 

Her er alle partienes valglister

Kommunestyre- og fylkestingsvalget gjennomføres 8. og 9. september. 

Les mer om valget på Oppegårds nettside og Skis nettside