Det utvikles administrativ organisering for Nordre Follo kommune. Dette skjer gjennom en organisasjonsutviklingsprosess med involvering av ledere, tillitsvalgte og ansatte.

Her finner du dokumentet Organisering av virksomheter og staber, besluttet av ledergruppen i Nordre Follo 19. november 2018: Organisering Nordre Follo kommune 

Status juni 2019