Administrasjonssjef i Nordre Follo, Gro Herheim, presenterte den administrative organisasjonsmodellen for gruppelederforum onsdag 5. juni. Gruppelederforum består av gruppelederne fra alle partier som er representert i kommunestyrene i Oppegård og Ski. Gruppelederforum er et rådgivende organ.

Øvrige saker på dagsorden var visjon og orientering om arbeidet med kommunale eiendommer. Gruppelederne anbefaler at nær og nyskapende blir visjon for Nordre Follo kommune. Fellesnemnda behandler saken i sitt møte 12. juni.

Se Organisasjonsmodell for Nordre Follo kommune