De skal lede hver sin kommune inn i den nye storkommunen – og det krever samme fokus og god dialog.

Thomas Sjøvold og Hanne Opdan.jpg

Det er viktig å ta godt vare på medarbeiderne i sammenslåingsprosessen. Vi må alle gi det lille ekstra for at vi skal nå målene for Nordre Follo kommune fra 2020 – og vi trenger hver eneste en med på laget, sier ordførerne Thomas Sjøvold og Hanne Opdan.

– Vi er begge opptatt av å samarbeide der det er naturlig og der vi må følge opp politiske vedtak. I tillegg til at vi møtes i Fellesnemda og på andre formelle arenaer, blir det en del SMSer, for vi sitter ofte i møter på hver vår kant, forteller Thomas.

Nylig ble de to intervjuet sammen i Østlandets Blad for første gang. Da inviterte de innbyggerne til å melde seg som gjestebudverter for å snakke om visjonen for Nordre Follo. Og det blir nok ikke siste gang vi ser de to i media for å snakke om den nye kommunen.

Hva er den viktigste oppgaven som ordfører i tiden som kommer? 

– Vår viktigste oppgave er å sørge for at Ski og Oppegård drives på en god måte. Vi må sikre at de to kommunene har et best mulig utgangspunkt når de slår seg sammen. Målet er at innbyggerne skal merke minst mulig til 1. januar 2020, og at de i tiden etterpå får stadig flere positive opplevelser med den nye kommunen, sier Thomas.
– En annen viktig oppgave er å sørge for at alle får nok informasjon. Vi må også være åpne for at alle politiske partier skal ta del i omstillingsprosessen og alle mulighetene som ligger i Nordre Follo, fortsetter Hanne.

Hva er spesielt viktig for de ansatte i prosessen?

– Alle ansatte må få bidra i arbeidet med å skape Nordre Follo kommune. Det får de gjennom PSU, drøftingsforum, oppgaveutvalg, tillitsvalgtapparatet, prosjekter og andre arenaer. Vi skal finne gode løsninger sammen. Med den veksten vi vet kommer, trenger vi alle våre dyktige medarbeidere, i tillegg til at vi skal rekruttere en del nye, forklarer Hanne.
– Kommunesammenslåing fører med seg endringer, men vi skal sørge for at alle opplever prosessen som god, og at alle har lyst til å være med over i den nye kommunen, legger Thomas til.

Hvilke forventninger har dere til de ansatte?

– De ansatte må fortsette å gjøre den gode jobben de gjør i dag. Sammen skal vi bygge en ny organisasjonskultur, og da trenger vi ansatte som går samme vei og jobber mot et felles mål, sier Hanne. – Vi er best sammen!

De to ordførerne synes det er inspirerende med den positive holdningen til kommunesammenslåingen blant ansatte både i Ski og Oppegård.
– Tiden fremover vil kreve det lille ekstra av oss alle for at vi skal nå målene vi har satt for Nordre Follo kommune fra 2020. Nå kan vi alle påvirke hvordan den nye kommunen skal bli, så grip muligheten, oppfordrer begge til slutt.

Hanne Opdan (AP) overtok ordførerembetet i Ski etter Tuva Moflag 27. september i år. Hun er 52 år, bor på Langhus og har vært gruppeleder for Arbeiderpartiet i Ski.
Hun har i de siste 20 årene jobbet med B2B utvikling og account management med mange av Norges største bedrifter. Hun har hatt flere styreverv i norske bedrifter, sist i Egencia Norway.

Thomas Sjøvold (H) har vært ordfører i Oppegård siden 2015. Han er 41 år og bor på Svartskog i Oppegård. Han er utdannet sivilmarkedsfører fra Handelshøyskolen BI og var tidligere daglig leder i et privat aksjeselskap, bedriftseier og styreleder.