Kommunestyret Nordre Follo
12.12.2019 kl. 09:00 - 00:00
Oppegård rådhus, kommunestyresalen

Møtedokument
Møteprotokoll - Møte i Kommunestyret Nordre Follo den 12.12.2019
Brev fra IMDI vedr. anmodning om bosetting av flyktninger i 2020
Regneark Ap, SV, Sp, MDG, V, Krf vedtatte endringer i driftsbudsjettet
Svar på interpellasjon
Tillegg sakspapirer - Møte i Kommunestyret Nordre Follo den 12.12.2019
Sakspapirer - Møte i Kommunestyret Nordre Follo den 12.12.2019
Svar på spørsmål fra MDG vedr. sak 38/2019 i kommunestyret 12.12.19

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
34/2019 Strategi- og handlingsplan 2020-2023 Vis (14) Vis Vis (2)
35/2019 Investeringsreglement for Nordre Follo kommune Vis (3) Vis Vis (1)
36/2019 Utbygging av Finstad barneskole, utsettelse av behandling om iverksettelse Vis (1) Vis Vis (1)
37/2019 Kommuneplan for Nordre Follo 2019-2030 Samfunnsdel Vis (6) Vis Vis (1)
38/2019 Kommunevåpen for Nordre Follo kommune, endelig vedtak Vis (1) Vis Vis (1)
39/2019 Valg av målform i ny kommune Vis (3) Vis Vis (1)
40/2019 Forskrift for Husholdningsavfall - Renovasjonsforskrift Vis (1) Vis Vis (1)
41/2019 Leirskoleordning Nordre Follo Vis (4) Vis Vis (1)
43/2019 Mandat for oppgaveutvalg om identitet gjennom samarbeid Vis (2) Vis Vis (1)
44/2019 Ny samarbeidsavtale etter vertskommunemodell for Follo barne- og ungdomsskole Vis (1) Vis Vis (1)
45/2019 Vedtaksoppfølging 2. tertial 2019 Vis (1) Vis (3)
46/2019 Overordnet arbeidsgiverstrategi Vis Vis (2)
47/2019 Underskriftskampanje - likebehandling av barn i kommunale og private barnehager. Ny behandling Vis (2) Vis Vis (2)
48/2019 Prioritering av spillemiddelsøknader og rullering av handlingsprogram for 2020 Vis (5) Vis Vis (1)
50/2019 NOTAT: Orientering om arbeidet med forskrift om skoletilhørighet for Nordre Follo kommune - politisk behandling våren 2020 Vis (2) Vis Vis (1)
51/2019 NOTAT: Eierskap og interkommunale samarbeid - Konsekvenser ved manglende inngåelse av ny selskapsavtale innen 1.1.2020 Vis Vis (3)
52/2019 NOTAT: Orientering om arbeidet med forskrift om ordensreglement i Nordre Follo kommune Vis Vis (1)
53/2019 NOTAT: Eierskap og interkommunalt samarbeid, status Vis Vis (1)
54/2019 Interpellasjon fra Knut Oppegaard (H) vedrørende Bjørkekroken barnehage Vis (2) Vis