Fellesnemnd
19.06.2019 kl. 14:00 - 16:00
Formannskapssalen, Oppegård rådhus

Møtedokument
Sakspapirer - Møte i Fellesnemnd den 19.06.2019
Tillegg sakspapirer - Møte i Fellesnemnd den 19.06.2019
Møteprotokoll - Møte i Fellesnemnd den 19.06.2019
Tilleggsnotat - Strategi og handlingsplan 2020-2023

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
25/2019 Like veinavn i Ski og Oppegård, forslag til nye veinavn Vis (2) Vis Vis (5)
26/2019 Leveranse av varm mat til institusjoner Vis Vis (2)
27/2019 Vedtaksoppfølging 1. tertial 2019 Vis (1) Vis Vis (8)
28/2019 Program Nordre Follo kommune - rapportering 1. tertial 2019 Vis Vis (16)
29/2019 Rapportering økonomi 1. tertial 2019 program Nordre Follo Vis (1) Vis Vis (5)
30/2019 Forslag til politisk utvalgsstruktur og innbyggermedvirkninger, politisk struktur og reglementer Vis (2) Vis Vis (2)
31/2019 Forslag til politisk reglement for Nordre Follo Vis (5) Vis Vis (2)
32/2019 Prosjekt Kulturbygging og identitet, plan for aktiviteter Vis (1) Vis Vis (2)
33/2019 Sunne kommuner og trygge lokalsamfunn Vis Vis (1)
34/2019 Profilprogram for Nordre Follo kommune Vis (1) Vis Vis (1)
35/2019 Effekter av kommunereform Vis Vis (5)
36/2019 Mål- og rammesak 2020-2023 Vis (2) Vis Vis (2)
37/2019 Kommunikasjon - revidert plan for kommunikasjonstiltak Vis (1) Vis Vis (4)
38/2019 Høring av forslag - Lokal gebyrforskrift innen selvkostområdene for plan, bygg og geodata Vis (2) Vis Vis (1)
39/2019 Orienterings- og drøftingssaker FN 19.06.19 Vis (13) Vis
40/2019 Etablering av Nordre Follo legevakt og kommunale akutte døgnplasser Vis Vis (2)
41/2019 Prinsipper for lokalisering av tjenester i Nordre Follo kommune Vis Vis (2)
42/2019 Samlokalisering av fagmiljø Vis (1) Vis Vis (2)
43/2019 Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Nordre Follo kommune, Viken Vis (1) Vis Vis (1)
44/2019 Orienterings- og drøftingssaker FN 19.6 Vis (9) Vis