Vi som skal lede og drifte dette området ønsker å møte deg som er innbygger i Oppegård eller Ski kommune for dialog og idéutveksling. Området Kultur og samskaping skal bidra til bedre samhandling, videreutvikle og styrke de gode lokalsamfunnene og lokaldemokratiet. Det betyr at du som innbygger får mulighet til å delta i og påvirke framtidige aktiviteter i kommunens regi. Hva trenger et nærmiljø for å utvikle seg til et levende lokalsamfunn med engasjerte innbyggere?

Dine meninger er viktig for oss

Er du opptatt av frivillighet, kultur, folkehelse, friluftsliv, idrett, næring og medvirkningsordninger? Da ønsker vi å få møte akkurat deg. DINE meninger er viktige for oss i utviklingen av det nye området.

Møt oss onsdag 24. eller torsdag 25. oktober

Vi håper du vil gripe sjansen og gleder oss til å treffe deg! Møt oss i aulaen på Greverud skole onsdag 24. oktober kl. 16.00 - 19.00 eller på Bokkafèen i Langhuset torsdag  25. oktober kl. 16.00 - 19.00.  
 

Hilsen Anne Melsom og teamet i Kultur og samskaping