Fellesnemnda for Nordre Follo kommune har behandlet sak om hvilke veier som må endre navn i forbindelse med kommunesammenslåingen. Nye veinavn ble vedtatt av Fellesnemnda 24. september og lagt ut på høring i to måneder. Nå kan du si din mening om skrivemåten.

Kommunestyret i Nordre Follo skal vedta de nye veinavnene på nyåret i 2020.

Her kan du lese mer om veinavnene og hvordan du kan gi innspill

Nye veinavn i Nordre Follo kommune