Lars Henrik Bøhler og Jane Short Aurlien Foto Jan Walbeck

– Vi har høy kompetanse og godt kvalifiserte ledere og ansatte i Ski og Oppegård. Den nye kommunen skal først og fremst bygges med de som jobber i de to kommunene i dag, sier administrasjonssjef i Nordre Follo kommune, Gro Herheim. Hun mener en tidlig avklaring på rådmennenes rolle inn i den nye kommunen er en viktig suksessfaktor for å sikre fremdrift og kvalitet, både i dagens kommuner og ny kommune.

Rammer og ledelse klart i juni

– Ski og Oppegård skal drives godt frem mot sammenslåingen, samtidig som vi skal bygge Nordre Follo kommune. Da er engasjement, trygghet og kraft på toppledernivå viktig, sier Herheim. I høst begynte vi å jobbe med hvordan den nye organisasjonen skal se ut. Innen 6. juni 2018 skal rådmannens ledergruppe være på plass. Det samme skal ledere i stab- og støttefunksjoner, som jus og administrasjon, HR, økonomi, IKT og kommunikasjon. Høsten 2018 skal vi jobbe med organisering av virksomhetene og få på plass ledere her. Arbeidet med organisasjonsutvikling gjøres i tett samarbeid med ansatte og tillitsvalgte. Alle ansatte beholder sin lønn i den nye kommunen, men arbeidsoppgavene kan bli endret.

– Jeg er veldig glad for at vi har avklart både Lars Henrik Bøhler og Jane Short Aurliens posisjoner i min toppledergruppe i Nordre Follo. De vil bidra til stabil og kompetent ledelse og har gjennomføringskraft som er verdifull i arbeidet med ny kommune, sier Herheim.