Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Veiskilt

Ny mulighet til å foreslå nye veinavn

Fellesnemnda for Nordre Follo ønsker å gi innbyggerne en ny mulighet til å foreslå nye veinavn.

I desember 2018 besluttet fellesnemnda hvilke veier som må endre navn i forbindelse med kommunesammenslåingen mellom Oppegård og Ski. Våren 2019 var det en høringsrunde på forslag til nye veinavn. På bakgrunn av publikums tilbakemeldinger ønsker fellesnemnda å åpne for en ny runde med medvirkning fra innbyggerne.

Foreslå nye veinavn

Du kan sende inn forslag til nye veinavn via linken nedenfor. Vi ber om at du begrunner forslaget.

Frist for å sende inn forslag er 15. august 2019.

Du kan bare forslå nye navn på veier fellesnemnda har vedtatt at skal endre navn. Se oversikt over hvilke veier dette gjelder.

Forslagene som ble sendt inn i forrige runde blir tatt med videre. Du trenger derfor ikke å sende inn disse forslagene på nytt.

Kriterier for veinavn

Når vi skal finne nye veinavn er det viktig å huske at navnene vil representere viktige språklige og kulturelle verdier i lang tid fremover. Unike veinavn som ikke kan forveksles med andre veinavn er også viktig for at ambulanse, politi og brannvesen skal finne frem raskt når minuttene teller. Gode veinavn bør oppfylle disse kriteriene:

  • Navnet skal ikke kunne forveksles med andre offisielle stedsnavn i kommunen.
  • Navnet bør bygge på den lokale navnetradisjonen.
  • Navnet bør passe på stedet.
  • Navnene bør være varierte.
  • Navnet bør ikke virke støtende eller komisk.
  • Navnet bør være lett å oppfatte, skrive og uttale.
  • Unngå å bruke navn på nålevende personer i adressenavn. Det bør helst gå fem til ti år fra en persons død til navnet blir brukt som veinavn

Ønsker du mer informasjon om veinavn, se nettsidene til Språkrådet.

Veinavn i Ski og Oppegård i dag

Fordi et veinavn må være unikt, er det viktig at forslagene som kommer inn ikke allerede står på listen nedenfor, eller kan forveksles med et navn på listen.

Se veinavn i Ski og Oppegård kommuner.

Veien videre

Frem til 15. august 2019 kan kommunens innbyggere sende inn navneforslag med begrunnelse. Etter dette vil fellesnemnda gjennomgå forslagene som har kommet inn og plukke ut de som skal på høring i to måneder. Stedsnavntjenesten vil gi råd om hvordan de foreslåtte navnene skal staves. Kommunestyret i Nordre Follo fatter endelig vedtak.