Det er registrert bostedsadresse pr. 30. juni 2019 som avgjør hvor du kan stemme på valgdagen.

Her kan du sjekke om du er manntallsført

Manntallet er lagt ut til offentlig ettersyn på rådhuset i Oppegård, Kolbotnveien 30 og rådhuset i Ski, Idrettsveien 8 samt Ski bibliotek i Åsenveien 6 (Ski storsenter, ved kinoen).

Merk: I begynnelsen av august får alle med stemmerett i Nordre Follo valgkort i posten. Valgkortet er en bekreftelse på du at du har stemmerett og at du er innført i manntallet i den kommunen der du er folkeregistrert.

Slik klager du

I følge valgforskriften skal valgstyret oppdatere manntallet så langt opp til valgdagen som praktisk mulig, med sikte på å få flest mulig velgere ført inn i rett manntall. I praksis betyr dette at søknad om retting i manntallet må være kommet til valgstyret innen mandag 2. september 2019.

Les mer om dette på valg.no  

Vi viser til valgloven §§ 2-1 til 2-7 og valgforskriften § 1 og 2 om grunnlag for oppdatering av manntallet.

Valgloven    
Valgforskriften  

Søknad om endring sendes:

Nordre Follo valgstyre
Postboks 510
1411 Kolbotn