Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som har fastsatt forskrift for flere kommuner og fylkeskommuner. Blant dem er Nordre Follo kommune.

Se forskrift for Nordre Follo kommune (PDF)

De formelle rammene på plass

 – Jeg er glad for at vi nå kan avklare navn på flere av de nye kommunene. Nå er de formelle rammene på plass for det videre arbeidet, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding fra regjeringen.no.

Stortinget har vedtatt sammenslåinger av 109 kommuner til 43 kommuner og 13 fylkeskommuner til 6 fylkeskommuner. Sammenslåingen skal skje fra januar 2020 og arbeidet med å forberede sammenslåingene pågår. Kommunesammenslåingene ble vedtatt i Stortinget 8. juni i år.

Historisk dag for Nordre Follo

– Dette er en historisk dag for Nordre Follo. Det er ikke hver dag en kommune får en egen forskrift, sier Thomas Sjøvold, leder i Fellesnemnda for Nordre Follo kommune og ordfører i Oppegård. Han sier videre at innholdet var som forventet og avtalt mellom kommunene.
– Dette er på en måte stempelet og godkjenningen fra kommunalministeren. Nå er de formelle rammene avklart for den nye kommunen og med dem for det videre arbeidet, sier Sjøvold.

Seks punkter

Forskriften er fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 11. desember 2017 med hjemmel i kommuneloven §3 nr. 3 og inndelingslova § 17, jf. kongelig resolusjon 27. oktober 2017 nr. 1666.

§ 1. Oppegård kommune og Ski kommune slås sammen til én kommune fra 1. januar 2020. Navnet på kommunen er Nordre Follo kommune.

§ 2. Kommunestyret i den nye kommunen skal ha 47 medlemmer, inntil kommunestyret eventuelt bestemmer annet i medhold av kommuneloven § 7. nr. 3

§ 3. Vedtekter og forskrifter som er gjeldende i Ski kommune og Oppegård kommune skal fortsatt gjelde for vedkommende områder inntil nye lokale vedtekter og forskrifter er fastsatt av kommunestyret. Frist for fastsetting av nye vedtekter og forskrifter er 1. januar 2021.

§ 4. Fellesnemnda skal sørge for at sammensetningen av kommunens forliksråd er i samsvar med domstolloven § 27 og § 57 i perioden fra sammenslåingstidspunktet til nytt forliksråd trer i funksjon. Fellesnemnda kan fastslå at virketiden for de eksiterende forliksrådene i kommunene skal videreføres slik at den nye kommunen har to eller flere forliksråd i en periode.

§ 5. Kommuneplaner og kommunedelplaner etter plan – og bygningslovens kapittel 11, inkludert arealdelen, gjelder inntil de erstattes av nye planer vedtatt av det nye kommunestyret. Reguleringsplaner etter lovens kapittel 12 gjelder inntil de erstattes av nye planer eller de vedtas opphevet.

§ 6. Forskriften trer i kraft straks.