Det er 47 representanter i kommunestyret fordelt på ti partier.

Se full oversikt over representantene på Nordre Follo kommunes nettside.

Følgende saker står på sakskartet:
1/19 Godkjenning av kommunestyrevalget 2019
2/19 Valg av Formannskap for perioden 2019-2023
3/19 Valg av ordfører for perioden 2019-2013
4/19 Valg av varaordfører for perioden 2019-2023
5/19 Valg av kontrollutvalg for perioden 2019-2023

Det er lederen for fellesnemnda i Nordre Follo kommune, Thomas Sjøvold, som leder møtet inntil ny ordfører er valgt.

Møtes overføres direkte gjennom kommune-TV


Tre kommunestyrer fram til 31.12.2019

Vanligvis sitter kommunestyret frem til nytt kommunestyre er konstituert etter et kommunestyrevalg. I år er det ikke slik. Fra 17. oktober til 31. desember 2019 har vi tre kommunestyrer: Nordre Follo, Oppegård og Ski.  

Kommunestyret i Nordre Follo har sitt første møte 17. oktober 2019. Da begynner de arbeidet og vil fatte vedtak som er nødvendig for at Nordre Follo kommune skal være operativ fra 1. januar 2020. Nordre Follos kommunestyre skal høsten 2019 blant annet vedta budsjett for 2020 og behandle saker som gjelder

  • Oppstart av nye reguleringer og 1. gangs behandling av reguleringsplaner
  • Kommunale utbyggingsprosjekter
  • Kjøp, salg og leie av fast eiendom

Prinsippavklaringer behandles av Nordre Follo kommunestyre så langt det er mulig.

Kommunestyrene i Oppegård og Ski vil sitte fram til sammenslåingen 1. januar 2020. De kan fatte vedtak som er nødvendig for å avvikle Oppegård kommune og Ski kommune.

I tillegg til å sørge for avslutning av virksomheten i Oppegård og Ski kommuner er de eksisterende kommunestyrene ansvarlig for tjenestetilbudet til innbyggerne og den daglige driften i Oppegård og Ski kommuner frem til 1.1.2020.