Møtet starter klokken 09.00 i kommunestyresalen i Oppegård rådhus.

Blant sakene som skal behandles er:

  • Strategi- og handlingsplan 2020-2023
  • Investeringsreglement for Nordre Follo kommune
  • Kommuneplan for Nordre Follo 2019-2030, samfunnsdel
  • Valg av målform i ny kommune
  • Forskrift for husholdningsavfall - renovasjonsforskrift
  • Vedtaksoppfølging 2. tertial 2019
  • Overordnet arbeidsgiverstrategi
  • Underskriftskampanje - likebehandling av barn i kommunale og private barnehager. Ny behandling

Du kan lese alle sakspapirene og komplett saksliste på Nordre Follo kommunes nettsider
 

Her kan du følge kommunestyremøtet på NettTV