Tidligere har sakspapirene for Fellesnemnda vært publisert på Oppegård og Ski kommunes politiske møtekalendere på nett. Fra 26. februar skal sakspapirene for Fellesnemnda publiseres på Nordre Follos nettsider. Dette er i dag en wordpress-løsning  og sakspapirene blir derfor presentert litt annerledes enn tidligere; samlet i ett PDF-dokument. Nordrefollo. no skal snart over på en ordinær webløsning. Inntil da blir sakspapirer og møteprotokoller lagt ut under menypunktet Møter-møtekalender.

Neste møte i Nordre Follo fellesnemnd er 6. mars 2018. Se sakspapirer for møte i Fellesnemnda 6. mars 2018.

Holdes i Ski i 2018
Møtene i Fellesnemnda holdes  2018 i Ski. Leder i 2018 er ordfører i Ski Hanne Opdan. Nestleder er ordfører i Oppegård, Thomas Sjøvold.