– Jeg er imponert over alle de dyktige menneskene som jobber i Oppegård og Ski kommuner og gleder meg til å lede arbeidet mot ny kommune, sier Gro Herheim. 

Den nye administrasjonssjefen kommer rett fra rådmannstilling i Vestfold-kommunen Svelvik. Her har hun i tillegg til å snu kommuneøkonomien fra minus til pluss, vært med på å gjennomføre store endrings- og omstillingsprosesser. Gro har tidligere jobbet i Vestfold fylkeskommune og Larvik kommune og er utdannet hun landskapsarkitekt med hovedfag i regionplanlegging med videreutdanning innen samfunnsplanlegging, jus og ledelse.

Gro Herheim1 130917_jwb.jpgEn drømmejobb

Hun beskriver jobben som administrasjonssjef i Nordre Follo kommune som en sjanse hun ikke kunne la gå fra seg. – Dette lederoppdraget er rett og slett en drømmejobb for et «kommunedyr» som meg, sier Gro. At hun hadde et brennende ønske om jobben er det liten tvil om. Hun har «flyttet fra familien» og inn på hybel for å kunne ta jobben. Vanligvis er hun bosatt i Revetal i Re kommune. Gro vil få kontorplass i Kolben på Kolbotn, men vil veksle på å være i Ski og Oppegård kommune.

Imponert over arbeidet som er gjort

Selv om hun startet for kun få uker siden, har Gro rukket å møte mange både i Ski og Oppegård.– Jeg er mektig imponert over det jeg har sett så langt. Ikke bare er dette to veldrevne kommuner, men fremoverlente organisasjoner som har klart å bygge opp et prosjekt som gjør det veldig enkelt for meg å bidra til å sette fart i dette arbeidet.

Trygghet og forutsigbarhet

– Min ambisjon frem mot jul er å få opp et samlet helhetlig bilde av hvordan vi skal prioritere ressursene våre, få en oversikt over hvilke beslutninger som skal tas og hvilke prosesser som må gjennomføres i forkant av disse, sier Gro.  – Det er viktig for meg å skape trygghet for alle, både innbyggerne våre og de ansatte. Jeg setter informasjon høyt og min erfaring er at man aldri kan informere for mye, legger hun til.

Skal finne de beste løsningene

Hun er opptatt av å høre hvilke forventninger som er til arbeidet og understreker at hun ikke kommer med alle svarene. – Mitt oppdrag er å lede byggingen av Nordre Follo på en måte som gjør at vi som organisasjon sammen kommer frem til de beste løsningene. Vi er her først og fremst for å skape gode tjenester til innbyggerne våre og det er mange folkevalgte som har store ambisjoner for samfunnsutvikling i Nordre Follo kommune.

Ser frem til noen spennende år

En av oppgavene Gro Herheim har som administrasjonssjef, er å lede styringsgruppen for Nordre Follo. Arbeidet med den nye kommunen er organisert som et program med en rekke delprosjekter. Hvert delprosjekt ledes av et prosjektstyre med kommunalsjefer fra hver kommune, sammen med minst to ansattrepresentanter og prosjektleder. Styringsgruppen, som består av alle kommunalsjefene i begge kommuner samt rådmenn, har det overordnede ansvaret for gjennomføringen av prosjektene. Som administrasjonssjef for Nordre Follo har også Gro ansvaret for å innstille saker som skal opp i Fellesnemnda, en oppgave rådmennene har hatt til nå.
– Jeg ser virkelig frem til noen spennende år frem mot 2020 – og gleder meg til oppgavene som venter og veien videre, avslutter Gro Herheim.