- Det er forventet at Nordre Follo blir en vekstkommune. Kommunen må derfor tilrettelegge for utvikling og kunne håndtere raske endringer. Jeg er opptatt av helhetlig tenkning, godt samarbeid og digitale løsninger for å lykkes i dette arbeidet, sier Monica.

Lang fartstid i Oppegård

Monica jobber i dag som kommunalsjef for organisasjonsutvikling i Oppegård kommune. Her har hun også vært prosjektleder for kommunereformen, leder for HR, økonomi og tjenesteutvikling, og juridisk rådgiver og koordinator for jus og innkjøp. Monica er utdannet jurist og har i tillegg utdanning innenfor HR og ledelse fra BI.

Kommuneplanen styrer

- Hvis vi vet hvor vi skal, øker sjansen for å komme dit betraktelig. Jeg er derfor tilhenger av en god plan, i dette tilfelle en kommuneplan. Den blir et viktig verktøy for en helhetlig utvikling av kommunen. Her kan vi se samfunnsutvikling, tjenesteutvikling og arealdisponering i sammenheng. Og vi er allerede godt i gang siden Oppegård og Ski nå samarbeider om å rullere dagens kommuneplaner.  

- Kommunen skal bidra til gode bomiljøer og samferdselstilbud. I den forbindelse er det viktig å videreutvikle kommunens rolle som plan- og byggesaksmyndighet. Jeg er også opptatt av å samarbeide med Eiendom og bydrift om god areal- og eiendomsforvaltning for å sikre en sunn kommuneøkonomi.

Samspill med folkevalgte og innbyggere

På spørsmålet om hvorfor hun ønsket jobben som kommunalsjef for Samfunn og bærekraft svarer Monica:

- Det er utrolig spennende å være med å utvikle Nordre Follo som en attraktiv kommune å bo og arbeide i. For meg blir dette et relativt nytt område og jeg gleder meg til å bli bedre kjent medkolleger og til å få innsikt i fagområdet. Men jeg kunne ikke tatt denne jobben uten vissheten om at jeg har mange dyktige fagfolk å spille på. Våre folkevalgte har store ambisjoner for Nordre Follo og vi må utvikle robuste strukturer for å levere gode tjenester i samspill med folkevalgte og innbyggere.

Visjon, mål og kultur

Når to store organisasjoner skal smeltes sammen er det viktig å jobbe med visjon, felles mål og kultur, påpeker Monica.

- Vi må legge til rette for samarbeid og bygge team som er godt rustet til å løse de oppgavene vi har foran oss. Jeg opptatt av å skape engasjement og resultater sammen med medarbeiderne, lytte og gi tillit og handlingsrom. Jeg ønsker også et arbeidsmiljø preget av humor og glede – det gir meg energi.

Blir nødt til å prioritere

- Arbeidet med å bygge den nye kommunen skal skje parallelt med dagens drift av to kommuner og vi må prioritere. Før januar 2020 må vi ha landet en hensiktsmessig organisering, være tydelige på ansvar og roller, sørge for effektive prosesser og gode samspillsarenaer. De viktigste digitale løsningene må også være på plass så vi kan levere forsvarlige tjenester til innbyggerne, sier Monica.

Om Monica Lysebo

  • Aktuell som: Kommunalsjef for Samfunn og bærekraft
  • Alder: 45 år
  • Sivil status: Gift, to barn
  • Bosted: Ski
  • Hobby: Trening, Stand Up Padling (SUP) og lesing
  • Sist leste bok: Star of the North av D. B John
  • Favorittsted: Hytta i Bohuslän i Sverige
  • Favorittfilm: Lost in translation av Sofia Coppola