- Jeg er også opptatt av mestring, hvordan vi kan tilrettelegge for at innbyggerne kan være mest mulig selvstendige. Vi må ta i bruk ny teknologi, men være kloke når vi forbedrer tjenestene med digitale løsninger. Både innbyggere og ansatte må føle seg trygge på den nye måten å jobbe på.

Godt rustet til å ta fatt på oppgavene

Marit kommer fra stillingen som kommunalsjef for velferd i Ski kommune. Hun har tidligere vært enhetssjef og kommunalsjef for Helse og omsorgsavdelingen i Enebakk og har jobbet som sykepleier og helsesøster. Marit er utdannet sykepleier og helsesøster, har kommunalledelse fra BI (bachelornivå) og er i ferd med å fullføre Master of management.  

Viktig å tenke helhetlig

- Alle som kjenner meg vet at jeg brenner for å utvikle kommunens tjenester og finne gode løsninger ved å samarbeide. For å lykkes er vi helt avhengig av en helhetlig tilnærming både når vi planlegger langsiktig og når vi møter innbyggere med behov for tjenester fra kommunen.

Kan ikke tenke seg en bedre jobb

Marit er stolt og glad for å være del av ledelsen i Nordre Follo kommune.

- Som kommunalsjef får jeg mulighet til å delta i et arbeid der vi tar utgangspunkt både i innbyggernes behov og ressurser og politikernes mål for Nordre Follo.

- Jeg er veldig glad i kommunen og de mulighetene som ligger i samspillet mellom folkevalgte, ansatte og innbyggerne. Å være med å bygge en ny kommune er derfor den mest spennende jobben jeg kan tenke meg. Oppegård og Ski er i dag solide kommuner med gode tjenester. Jeg gleder meg til å være med å etablere tjenester for fremtiden. Her skal vi utnytte og videreutvikle all den kunnskap og kompetanse som finnes i de to kommunene i dag.

Smarte valg og prioriteringer

Som leder i den nye kommunen er Marit også opptatt av å sikre bærekraftige tjenester.

- Det er ingen tvil om at vi må gjøre smarte valg og prioriteringer for å møte utfordringene innenfor helse, pleie og omsorgsektoren. Vi får stadig flere med behov for omsorgstjenester. Oppgavene som flyttes fra helseforetakene til kommunene gjør at det er helt annerledes å jobbe i kommunen i dag enn for noen år siden. Vi må i større grad forebygge skade og sykdom, i tillegg til å sørge for nok varme hender til de som trenger det.

Kontinuerlig utvikling

Marit mener høstens viktigste oppgave er å bli bedre kjent med ny kolleger, starte utviklingsarbeidet og jobbe videre med organisering av den nye kommunen.  

- I dette arbeidet er det viktig å se på mulighetene og likhetene mellom de to opprinnelige kommunene. Vi har laget kunnskapsgrunnlag som skal ligge til grunn for å velge en god organisering og videreutvikle tjenestene. Og fra 2020 skal vi utvikle oss videre. Dette er et langsiktig arbeid og vi har spennende oppgaver i mange år framover, sier Marit

Om Marit Kronborg

  • Aktuell som: Kommunalsjef for helse og mestring i Nordre Follo kommune
  • Alder: 50 år
  • Sivil status: Samboer, tre voksne barn og ett barnebarn
  • Bosted: Fetsund
  • Hobby: Familie og venner, god mat og godt selskap og gjerne en reise eller to i løpet av året.
  • Sist leste bok: Biens historie og Blå av Maya Lunde
  • Favorittsted: Håholmen utenfor Averøy
  • Favorittfilm: Mest serier for tiden. Favoritten er The Americans