- Kommunene er inne i en spennende tid med høy endringstakt og utvikling til kommune 3.0. Vi må i større grad bestemme sammen. Samfunnsoppdraget vårt er viktig og jeg har stor respekt for demokratiet, sier Jane.  

Lang fartstid som leder

Hun kommer fra stillingen som rådmann i Ski kommune og har tidligere vært kommunalsjef både i Ski og Halden, og har hatt ulike lederstillinger både i offentlig og privat virksomhet. Jane er utdannet barnehagelærer og har utdanning innenfor personalutvikling og ledelse fra Høgskolen på Lillehammer og ledelse fra Universitetet i Oslo.

Glad i mennesker

- Jeg er opptatt av gode relasjoner, tillitt og medarbeiderskap. Kommunen er en utrolig spennende organisasjon med høy kompetanse og mange flinke medarbeidere. Vi må bli enda flinkere til å synliggjøre at kommunen er en attraktiv arbeidsplass.  

Av opptatt tjenesteutvikling og innovasjon

På spørsmålet om hvorfor hun ønsket seg stilingen som kommunalsjef for Organisasjonsutvikling, svarer Jane:

- Jeg er opptatt av å bidra til en kultur for tjenesteutvikling og innovasjon i Nordre Follo og ønsker å være med å utvikle et sterkt og stabilt fagmiljø på dette spennende området. Organisasjonsutvikling griper inn i hele organisasjonen og handler om det jeg er aller mest opptatt av: Kultur, medarbeiderskap, innovasjon, kompetanse og gode systemer og strukturer. Sammen skal vi skape en god kultur for samhandling og samarbeid.

Nordre Follo - en kommune i front

Som stabsleder i den nye kommunen er Jane opptatt av å innfri og levere på de overordnede målene som er vedtatt.

- Ambisjonsnivået for den nye kommunen er høyt. Nordre Follo skal være en organisasjon som ligger i front, og som leverer gode og fremtidsrettede tjenester. Vår rolle som samfunnsutvikler skal bli enda tydeligere og vi må være aktive og robuste.  

Gleder seg til å ta fatt

Å bygge en ny kommune er både spennende, morsomt og krevende.

- Vi skal levere gode tjenester i Ski og Oppegård frem til 31. desember 2019. Samtidig skal vi bygge en ny kommune. Det blir utfordrende, men dette skal vi klare, sier Jane.

I høst vil hun starte med å samle sentrale medarbeidere for å bli bedre kjent med hver og en, skape entusiasme og tro på fremtiden. 

- Sammen skal vi legge strategier for det videre arbeidet, noe som vil kreve innsats og oppmerksomhet fra oss alle. Det blir viktig å skape forutsigbarhet, gi rom for samtaler, lytte til medarbeidere og gjøre de riktige prioriteringene, avslutter Jane Short Aurlien.

Om Jane Short Aurlien

  • Aktuell som: Stabsleder for Organisasjonsutvikling i Nordre Follo kommune
  • Alder: 57 år
  • Sivil status: Gift 
  • Bosted: Rygge
  • Hobby: Jobben min, familie og venner, reiser og turer, kulturelle opplevelser
  • Sist leste bok: En moderne familie av Helga Flatland
  • Favorittsted: Hytta i Ringebu  
  • Favorittfilm: The bridges of Madison country