Som kommunalsjef er hun opptatt av at kommunen skal levere gode tjenester til innbyggerne og samtidig være en aktiv og fremtidsrettet samfunnsutvikler.

Erfaring fra omstillingsarbeid

Ellen er i dag kommunalsjef for Samfunn og teknikk i Oppegård kommune, hvor hun tidligere har jobbet med omstilling av teknisk sektor. Før hun kom til Oppegård jobbet Ellen med utviklingsarbeid i Hallingdal og i norsk toppolitikk, både som politiker og byråkrat. Hun har også mange års erfaring fra kommunikasjonsbransjen. Ellen er utdannet innenfor IKT og er sertifisert coach.

Felles kultur

En ekstra lederutfordring i Nordre Follo er at to ulike kulturer skal smeltes sammen og vi skal finne en felles måte å jobbe på.

- Kulturbygging blir derfor en stor lederjobb framover. Jeg tror medarbeidere som er myndiggjorte og har tillit, trives godt. Blir de sett og hørt i tillegg, presterer de bra.

Variasjon og høyt tempo

På spørsmålet om hvorfor hun ønsket jobben som kommunalsjef for Eiendom og bydrift svarer Ellen:

- Arbeidsoppgavene er utrolig spennende. En dag på jobben er aldri lik og tempoet er høyt. Følelsen av å bidra til noe som er nyttig for andre gjør det lett å stå opp hver morgen og stille på jobb med nytt pågangsmot!   

Tett samarbeid i teknisk sektor

I Nordre Follo blir teknisk sektor fordelt på to kommunalsjefområder.

- Et tett og godt samarbeid med området Samfunn og bærekraft er derfor avgjørende for å løse oppgavene som ligger foran oss og det er viktig å få på plass rammer for samarbeidet.  

- Samtidig skal vi samkjøre Ski og Oppegård, skape gode relasjoner og sørge for at vi fungerer som en samlet enhet i Nordre Follo. Vi skal bygge en organisasjon som er en aktiv samfunnsutvikler. I tillegg skal vi levere gode tjenester til kommunens innbyggere.

- Oppegård og Ski er også i gang med store investeringer. Kommunene bygger nå skoler, barnehager, eldre-/omsorgsboliger, svømme- og idrettsanlegg. Dette kommer alle innbyggerne til gode og bidrar til at Nordre Follo blir en god kommune å leve i.

«Nær og nyskapende»   

- Vi skal også være med å oppfylle Nordre Follos visjon som nær og nyskapende ved å drive mye utviklingsarbeid samtidig som vi ivaretar driften. Vi er en kommune i vekst og skal være ambisiøse når det gjelder areal-, eiendoms- og samfunnsutvikling. Samtidig skal vi løse de daglige driftsoppgavene uten at innbyggere merker økt belastning som følge av veksten.

- Dette er krevende og vi må regne med at den nye kommunen får voksesmerter. Men med et veltrimmet apparat og dyktige og motiverte medarbeidere har jeg tro på at vi skal løse oppgavene på en god måte, avslutter Ellen Wibe.

Om Ellen Wibe

  • Aktuell som: Kommunalsjef for Eiendom og bydrift
  • Alder: 53 år
  • Sivil status: Ugift, to barn
  • Bosted: Oslo
  • Hobby: Film og bøker
  • Sist leste bok: Frihet fra det kjente av Krisnamurti
  • Favorittsted: Leiligheten min
  • Favorittfilm: The Shining – Jack Nicholson på sitt aller beste