Hun brenner for en åpen og inkluderende kommuneorganisasjon, som jobber for utvikling, forbedring og nyskaping. Hun er opptatt av å levere gode tjenester og ser på innbyggere som ressurser like mye som mottakere av tjenester. Fremtidens kommune eksisterer, skaper og leverer sammen med sine innbyggere, mener hun.

Bakgrunn som pedagog

Anne er utdannet pedagog og har universitets- og høgskoleutdanning innenfor utdanningsledelse, prosjektledelse, aksjonslæring og innovasjon. Hun har hatt ulike lederroller i Ski kommune, blant annet ti år som rektor.

Kort vei fra ide til realisering

I jobben som kommunalsjef er Anne opptatt av å videreutvikle gode lokalsamfunn sammen med innbyggerne, og i tråd med vedtatte mål for den nye kommunen. 

- Vi skal ha et levende lokaldemokrati i Nordre Follo, og den beste måten vi kan få til dette på, er å gjøre det enkelt for innbyggerne å delta og komme til orde. Har du en god ide, så skal veien fra ide til realisering være kort. Medvirkning og deltakelse er helt grunnleggende. Å gi den enkelte mulighet til å engasjere seg i sitt eget nærmiljø har stor betydning for å skape gode liv.

Innovasjon og nyskaping

På spørsmål om hvorfor hun ønsket jobben som kommunalsjef for Kultur og samskaping svarer Anne:  

- Skolesamfunnet er på mange måter en kommune i miniatyr. Som skoleleder har jeg vært engasjert i det enkelte barns og den enkelte families liv i vid forstand. Jeg har god erfaring med brukermedvirkning og har sett hva som er mulig når vi samarbeider og hvor avhengig vi er av hverandre.

- Innenfor eget område  ser jeg spesielt fram til å tilrettelegge for innovasjon og nyskaping. Modellen for Nordre Follo legger vekt på å skape og bestemme sammen, ikke fra hver vår bås. Det tiltaler meg.

Framtidsfabrikk

Som kommunalsjef er Anne opptatt av at den nye kommunen skal bli Norges beste når det gjelder å jobbe på tvers i organisasjonen, se helhetlig løsninger til beste for innbyggerne og heie fram viljen til å tenke nytt.

- Vi skal finne gode løsninger for å nå målene for den nye kommunen. Og klarer vi å riste oss sammen til en organisasjon basert på åpenhet, tillit og nyskaping på tvers, tror jeg vi skal lykkes med å gjøre Nordre Follo til en «framtidsfabrikk» i særklasse.  

Gleder seg til å ta fatt  

Anne gleder seg til å komme i gang og vil bruke høsten på å bli kjent med ansatte og kommunens samarbeidspartnere.

- Det er i denne fasen vi skal skape forutsetningene for det videre arbeidet. Ved å involvere innbyggere, lag og foreninger, frivillige og næringsliv i utviklingsarbeidet skal kultur og samskaping bidra til at Nordre Follo blir Norges beste kommune å jobbe, leve og bo i, avslutter hun.

Om Anne Melsom

  • Aktuell som: Konstituert ommunalsjef for kultur og samskaping i Nordre Follo kommune
  • Alder: 62 år
  • Sivil status: Gift, tre barn 
  • Bosted: Son 
  • Hobby: Skiturer i marka, seiling, fjellturer, musikk og konsertopplevelser
  • Sist leste bok: De utrøstelige av Kazuo Ishiguro
  • Favorittsted: Nord i Nordmarka
  • Favorittfilm: Cinema Paradiso av Giuseppe Tornatore