Hun er også opptatt av forebygging og understreker at dette skjer på flere nivåer.

Lang erfaring

De siste ti årene har Else Karin vært kommunalsjef for helse, sosial, pleie og omsorg i Oppegård kommune. Hun har også hatt andre lederstillinger i kommunen, i tillegg til mange års erfaring som sykepleier.  Else Karin er utdannet sykepleier og helsesøster, har lederutdanning for helse og sosialsektoren og høgskoleutdanning innenfor HMS.

Tro på egenomsorg

På spørsmål om hva hun er opptatt av i jobben som kommunalsjef i Nordre Follo svarer hun:

- Jeg ønsker at vi skal fortsette å gi gode tjenester til innbyggerne. Da blir det også viktig å ta vare på medarbeidere i Ski og Oppegård så vi sammen kan videreutvikle kommunens tjenester.  

- Jeg mener alle har en resurs vi ikke alltid er flinke nok til å utnytte. Jeg har tro på egenomsorg – at de fleste ønsker å klare seg selv. Kommunen må bidra med det innbyggerne ikke greier og det de  virkelig trenger.  Her må vi samarbeide med pårørende og innbyggere som ønsker å bidra, og det blir spennende å se hvilke muligheter som ligger i en større kommune.

Opptatt av arbeid og aktivitet 

På spørsmålet om hvorfor hun ønsket seg jobben som kommunalsjef for Arbeid og inkludering, svarer Else Karin:

- Denne jobben er spennende og området har utviklingsmuligheter. Jeg får også et mindre ansvarsområde, noe som gir mulighet til å gå mer i dybden. Arbeid, aktivitet, psykisk helse og ansvar for eget liv har mye fokus i media, og det er viktig at disse områdene får enda større oppmerksomhet.    

Ønsker seg en «sømløs kommune»

Else Karin også opptatt av å forvalte innbyggernes skattepenger på en god måte.

- Skal vi gi gode tjenester til innbyggerne er vi helt avhengig av å samarbeide med andre virksomheter. Innbyggerne er opptatt å få svar, hjelp eller veiledning til å komme videre og bryr seg ikke om hvor i kommunen de får dette. Innenfor helsetjenesten snakker vi om sømløse tjenester og jeg mener det er viktig å jobbe for en mer «sømløs» kommune.

Spennene og arbeidskrevende høst

Else Karin gleder seg til å ta fatt på høstens oppgaver og tror det blir både spennende og arbeidskrevende, ikke minst fordi arbeidet med den nye kommunen skjer i tillegg til jobben de ansatte har i dag.

- Ski og Oppegård er ulikt organisert, noe som betyr endringer. Det er mange nye ansatte å bli kjent med og to budsjett som skal bli ett. Arbeidsarbeidsmengden vil øke og jeg er veldig glad for at jeg har mange, gode medarbeidere som fortsatt vil bidra. Alt vil nok ikke være klart før 1. januar 2020, men innbyggerne skal føle seg trygge på at de får den hjelpen de har behov for også i Nordre Follo kommune, sier Else Karin.

Om Else Karin Myhrene

  • Aktuell som: Kommunalsjef for Arbeid og inkludering
  • Alder: 61 år
  • Sivil status: Gift, to barn
  • Bosted: Oslo
  • Hobby: Oppussing (delta fysisk), trene og sykle
  • Sist leste bok: A Taste for Vengeance av Martin Walker
  • Favorittsted: Hjemme, «oppussingsstedet» i Sverige og leiligheten i Frankrike
  • Favorittfilm: Ingen favoritter, avhenger av modus