Hun hadde mange viktige budskap til alle som nå jobber med å etablere Nordre Follo kommune, og det manlget ikke på engasjement og latter blant publikum. Her var det mye de ansatte kjente seg igjen i og mye å ta med seg i det videre arbeidet.