Å slå sammen to kommuner er et stort prosjekt. Når man samtidig tar sikte på forbedring og innovasjon, er det mye som skal planlegges og utvikles før den nye kommunen ser dagens lys. Arbeidet med ny kommune skal først og fremst gjøres av de ansatte i Ski og Oppegård, og ansatte er og vil bli involvert i ulik grad. Noen jobber med Nordre Follo på fulltid, mens andre bidrar gjennom arbeidsgrupper og prosjektgrupper  – og på andre måter.

Slik bygger vi den nye kommunen

Til sammen skal 14 prosjekter danne reisverket for den nye kommunen. Tre av prosjektene er politiske prosjekter, resten er administrative prosjekt. Prosjektleder er den nye administrasjonssjefen for Nordre Follo, Gro Herheim. Sammen med styringsgruppen, som består av alle kommunalsjefene i Ski og Oppegård, er hun ansvarlig for gjennomføringen av de administrative prosjektene. Disse igjen ledes av hver sin prosjektleder, som har koordineringsansvar for prosjektgrupper og arbeidsgrupper i sitt prosjekt.

Les mer om de ulike prosjektene i Nordre Follo kommune.

 

 

Drøftingsforum: Blant dem som har arbeid med ny kommune som sin nye jobbhverdag, er representantene i Drøftingsforum. Her sitter hovedtillitsvalgte og hovedverneombud fra begge kommuner. Deres oppgave er å sikre de ansattes rettigheter inn mot og inn i ny kommune. Drøftingsforum møtes hver fjortende dag og ledes av prosjektleder og administrasjonssjef for Nordre Follo, Gro Herheim. Her fra møte i Drøftingsforum 5. april 2018.