Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Lokal gebyrforskrift - høring

19. juni 2019 vedtok fellesnemnda å legge forslag til ny gebyrforskrift for Nordre Follo kommune ut på høring. Gegyrforskriften omfatter selvkostområdene innenfor plan- og bygningsloven, matrikkelloven, eierseksjoneringsloven og offentlegforskrifta.

19. juni 2019 vedtok fellesnemnda å legge forslag til ny gebyrforskrift for Nordre Follo kommune ut på høring. Gegyrforskriften omfatter selvkostområdene innenfor plan- og bygningsloven, matrikkelloven, eierseksjoneringsloven og offentlegforskrifta.

Ski og Oppegård blir Nordre Follo kommune fra 1. januar 2020. Skal kommunen kunne kreve gebyr for selvkosttjenester må Nordre Follo ha vedtatt lokale forskrifter for betaling.

Si din mening

Send høringsinnspill til postmottak Nordre Follo kommune eller til Oppegård kommune, postboks 510, 1411 Kolbotn. Merk med saksnummer 19/87.

Hva skjer videre?

Når høringsperioden er avsluttet vil kommunestyret i Nordre Follo kommune behandle en sak om ny gebyrforskrift.

Har du spørsmål?

Kontakt virksomhetsleder for bygg og kart, Karen Zwicky Knobel, tlf. 90 15 70 68, e-post Karen Knobel.

Høringsfristen er 16. august 2019.