Her ser du den nye ledergruppen:

  • Gro Herheim: rådmann
  • Sten Tore Svennes: Kommunalsjef OPPVEKST OG LÆRING
  • Marit J. R. Kronborg: Kommunalsjef HELSE OG MESTRING
  • Else Karin Myhrene: Kommunalsjef ARBEID OG INKLUDERING
  • Lars Henrik Bøhler, konst.: Stabsleder DIGITALISERING. Stillingen lyses ut.
  • Lars Henrik Bøhler: Ass. administrasjonssjef og stabsleder BUDSJETT OG FINANS
  • Jane Short Aurlien: Stabsleder ORGANISASJONSUTVIKLING
  • Anne Melsom, konst.: Kommunalsjef KULTUR OG SAMSKAPING. Stillingen lyses ut.
  • Monica Lysebo: Kommunalsjef SAMFUNN OG BÆREKRAFT
  • Ellen Wibe: Kommunalsjef EIENDOM OG BYDRIFT

Les mer