Prosessen er gjennomført i tråd med de tidsplaner som ble publisert i desember 2018, og har bygget på det solide arbeidet som ble gjort i forrige fase. Drøftingsforum har vært løpende orientert.  Innplasseringen gjelder fra 1.1.2020 når Nordre Follo kommune formelt etableres. De innplasserte lederne er imidlertid forventet å ha en sentral rolle i det arbeidet som påbegynnes allerede nå i februar 2019, med hensyn til å organisere sin avdeling/område. Arbeidet skjer i samarbeid med egen ledergruppe, og med involvering fra aktuelle fagmiljø.

Se lista over alle innplasseringene

Det er rådmannens ledergruppe for Nordre Follo som har fattet endelig beslutning om innplassering av kandidatene i utvelgelseskretsen. Det er tatt utgangspunkt i vedtatte stillingsprofiler og beslutningen er basert på både individuelle hensyn og helhetsvurderinger.

- Hovedinntrykket fra både kartleggings- og innplasseringsprosess er at det foreligger en høy grad av fleksibilitet, og evne til å se alternative løsninger, hos den enkelte medarbeider. Dette er egenskaper som er høyt verdsatt, og helt vesentlige i en tid med nødvendig omstilling. Det har vært stort fokus på å finne gode løsninger også for de som ikke kunne få sine primære ønsker oppfylt, sier Herheim.

Av hensyn til den enkelte kandidats rett til konfidensialitet, vil verken beslutninger bli begrunnet offentlig, eller den enkeltes ønsker bli offentliggjort.

- Det er med glede vi for alvor kan gå i gang med arbeidet knyttet til utforming og innhold i den enkelte virksomhet/avdeling. Dette er et arbeid som vi vet kommer til å engasjere de aller fleste medarbeidere, sier Herheim.

Ubesatte stillinger vil bli utlyst internt 21.02.19, med søknadsfrist 01.03.19.

Rett før sommerferien ble det klart hvem som blir kommunalsjefer og like før jul 2018 ble innplassering av virksomhetsledere og fagsjefer avsluttet.