- Jeg har gleden av å informere om at virksomhetsleder for Eiendom i Oppegård kommune, Liv Karin Sørli, er konstituert som kommunalsjef for virksomhetsområdet Eiendom og bydrift i Nordre Follo kommune fra 1. januar 2020, sier rådmann Gro Herheim.

Liv Karin Sørli har lang erfaring som leder, og kjenner godt de virksomhetene som inngår i eiendoms-familien. Hun har også deltatt i nettverk for Samfunn og teknikk over flere år, og inngående kunnskap om Vei og park og Vann og avløp.

Eiendom og bydrift er viktige politikkområder, og Liv Karin har også lang erfaring med å håndtere det. Eiendom og bydrift forvalter Nordre Follos eiendommer og infrastruktur og yter tjenester til alle innbyggerne og alle ansatte i kommunen.
- Vi skal i tillegg være en aktiv og fremtidsrettet samfunnsutvikler. Samfunnsoppdraget er stort og viktig, tempoet er høyt og arbeidsoppgavene spennende. Vi skal bidra til å oppfylle Nordre Follos mål ved å drive mye utviklingsarbeid samtidig som vi ivaretar driften, sier Liv Karin Sørli.
- Dette er et stort oppdrag som jeg gleder meg til å ta fatt på sammen med dyktige kollegaer og i tett samarbeid med kommunens øvrige virksomhetsområder, legger Sørli til.

- Som rådmann er jeg takknemlig for at vi kan rekruttere dyktige ledere internt i vår organisasjon, og jeg ser frem til samarbeidet med Liv Karin, sier Gro Herheim.

Konstitueringen av kommunalsjef for Eiendom og bydrift gjelder fra 1. januar. Endringen kommer som en følge av at rådmannen endrer fra tre til to staber i organiseringen av Nordre Follo kommune. Ellen Wibe har til nå vært kommunalsjef for Eiendom og bydrift. Wibe er nå kommunalsjef for økonomi og organisasjon.