Ski og Oppegård blir slått sammen til Nordre Follo kommune fra 1. januar 2020 og kommunestyret konstitueres 17. oktober 2019. Konstituering betyr at kommunestyret samles for første gang og fordeler roller og ansvar blant medlemmene av forsamlingen. De skal blant annet velge ordfører og varaordfører og ledere av ulike utvalg. 

Kommunestyrene i Oppegård og Ski vil bestå fram til årsskiftet.

Det nye kommunestyret i Nordre Follo kommune består av følgende 47 representanter:

Miljøpartiet De Grønne
Hans Martin Enger, Marthe Arnesen, Charlotte Hol, Jens Nordahl, Maja Solveig Kjelstrup Ratkje.

Venstre
Camilla Edi Hille, Lars Magnus Günther, Stian Skarsheim Magelssen.

Senterpartiet
Tor Anders Østby, Hilde Jorun Widerberg, Paal Alexander Sjøvall.

Kristelig Folkeparti
Simen Bondevik.

Rødt
Tore Bernt Kristiansen.

Sosialistisk Venstreparti
Elin Skifjell, Charlotte Rødland Kristiansen, Jon Heikki Aas.

Pensjonistpartiet
Ola Øygard, Gunnar B. Vegsgaard.

Arbeiderpartiet
Hanne Opdan, Oddbjørn Lager Nesje, Silje Brekke Bakken, Anne-Beth Skrede, Roar Thun, Håkon Ahrén Heløe, Ronny Sigde, Kjell Arne Ekeberg, Azar Ul-Hassan, Inger-Lise Kvifte Andresen, Therese Bae.

Fremskrittspartiet
Knut Tønnes Steenersen, Jarle Ørnebo, Monica Dervo-Lehn, Per Ulv Haukeland.

Høyre
Thomas Sjøvold, Anne Kristine Linnestad, Melissa Kristiansen, Helge Marstrander, Helge Bunæs, Lise Feren Rirsch, Bjørn Arne Kløvstad, Knut Oppegaard, Benthe Austad Biltvedt, Cecilie Dahl-Jørgensen Pind, Hege Elise Blix Mortensen, Halvor Stormoen, Sara Neumann Habberstad, Johan Kristian Bjerke.

Se også full liste med vararepresentanter.

Her er resultatet fra kommunestyrevalget 2019