Kommunestyrevalget 2019 skal gjennomføres som om Ski og Oppegård kommuner er slått sammen til Nordre Follo kommune. Det skal derfor leveres felles lister for partiene i de to kommunene (for eksempel Nordre Follo Arbeiderparti, Nordre Follo Høyre).

Frist for innlevering av listeforslag er 1. april 2019 kl. 12.00.

Her kan du lese hvordan du leverer listeforslag