Flere reglement sto på sakskartene: Reglement for felles kommunestyremøter for Oppegård og Ski kommune, reglement for Fellesnemnda og reglement for oppgaveutvalgene. I sist møte i Fellesnemnda ble det vedtatt at det skal opprettes utvalg hvor folkevalgte og innbyggere jobber sammen om å styrke skolemiljø og livsmestring for eldre.

Første felles formannskapsmøte

For første gang ble det holdt et formannskapsmøte for Nordre Follo med representanter fra hver av formannskapene i Ski og Oppegård kommuner. Ordfører i Ski Hanne Opdan ledet møtet, mens ordfører i Oppegård Thomas Sjøvold ledet voteringen. Til sammen 19 representanter deltok på møtet.

Disse deltok på det historiske formannskapsmøtet:

Ordfører Hanne Opdan (AP), Ski
Ordfører  Thomas Sjøvold (H), Oppegård
Varaordfører Kjell G. Pettersen (H), Oppegård
Morten Ellingsen (Ap), Ski
Bente Austad Bieltvedt (H), Oppegård
Aksel Rogsti (MDG), Ski
Melissa Kristiansen (H), Oppegård
Bård Hogstad (SV), Ski
Ida Lindtveit Røse (KrF), Oppegård
Anders Graven (Sp), Ski
Inger Johanne Bjørnstad (V), Oppegård
Anne Kristine Linnestad (H), Ski
Merete Bellingmo (Ap), Oppegård
J. Kristian Bjerke (H), Ski
Bjørn G. Ganger (Ap), Oppegård
Lise Feren Rirsch (H), Ski
Jens Nordahl (MDG), Oppegård
Helge Bunæs (H), Ski
Karin Kværner (H), Ski

Felles kommunestyremøte januar 2018.jpgVisjonen ble utsatt

Visjon for Nordre Follo var også blant sakene, men det ble ikke gjort vedtak om visjon. I Fellesnemnda ble saken utsatt og i formannskapet og kommunestyret var det enighet om å sende saken tilbake til administrasjonen. Fellesnemndaudsjettstrategi og politiske prosjekter for Nordre Follo var blant de øvrige sakene. Se alle saksdokumenter og møteprotokoller fra møtene i møtekalenderen.