Prosessen for å finne nytt kommunevåpen startet med rundt tusen forslag som ble sendt inn av innbyggerne i Ski og Oppegård. Arbeidsgruppen som har ledet arbeidet med kommunevåpenet plukket ut ti av forslagene som kandidater til avstemning. Fra 5. til 19. november var det åpent for avstemning på nettsiden til Nordre Follo kommune.

Innbyggerne hadde to klare favoritter – havreaks og salamander. Disse to alternativene fikk til sammen 50 prosent av stemmene, som endte på litt over tre tusen stemmer totalt.

Folkets favoritter videre

Juryen anbefaler at disse to går videre til Fellesnemnda som skal behandle saken i desember. I tillegg velger de å sende videre nummer ni.

Lars-Roar Masdal har ledet arbeidsgruppen og sier det ikke var tvil om at de to med fleste stemmer skulle gå videre.
- Juryen var raskt enige om at «folkets røst» skulle vi lytte til. Det var to forslag som fikk betydelig flere stemmer enn de andre og kom helt likt i folkeavstemningen med ca 25% hver. Disse to har et svært figurativt emblem i midten, representert ved et havrestrå og en salamander. Juryen ønsket da å løfte frem et mer abstrakt emblem som også fikk mange stemmer. Dette fikk også svært mange positive tilbakemeldinger på de stand hvor kommunevåpene ble presentert og var også juryens favoritt blant de abstrakte emblemene.

Engasjerte innbyggere

Det har vært et stort engasjement rundt valget av kommunevåpen, helt fra de tusen forslagene ble sendt inn til meninger om de ti alternativene i avstemningen. 
- Juryen er svært fornøyd med engasjementet blant innbyggerne. Vi fikk inn nesten 1.000 forslag og flere enn 3.000 har benyttet muligheten til å avgi en stemme på nettsiden, på ulike stands, på bibliotene og rådhusene. Siden vi fikk to så klare innbyggerfavoritter, var det en enkel oppgave å nominere de videre til fellesnemda som skal endelig avgjøre dette.