Det er utarbeidet et forslag til vedtekter. Endelig vedtak blir fattet i kommunestyret for Nordre Follo i februar 2020 og vil gjelde fra 1. mars 2020.

Kommunestyret i Nordre Follo vedtok 20. november 2019 at forslag til vedtekter for kommunale barnehager skal sendes på høring.

Høringsbrev 
Forslag til vedtekter 
Samlet saksfremstilling 

Høringssvar

Alle høringssvar må merkes «Sak 19/119» og sendes på e-post til: Nordre Follo eller per post til Oppegård kommune, Postboks 510, 1411 Kolbotn.

Høringsfristen er 18. desember 2019