For å nå målet om å bli den beste oppvekstkommunen i Norge, må hjem, foreningsliv, frivillighet, barnehage og skole samarbeide. God kommunikasjon mellom de ulike aktørene er en forutsetning for å lykkes i dette arbeidet. I Nordre Follo er det nedsatt et oppgaveutvalg som skal gi innspill til hvordan vi kan skape et trygt og godt oppvekstmiljø for barn og unge. Forebygging av krenkende atferd hos barn og unge er en sentral del i arbeidet.

Vil ha dine ideer og erfaringer

Utvalget hadde sitt første møte før sommerferien og arbeidet videreføres utover høsten. 
Nå ønsker oppgaveutvalget å få høre dine innspill til hvordan man kan få til et godt samarbeidet mellom fritidsaktiviteter, frivillighet, hjem og skole – eller om du har andre innspill som kan styrke arbeidet med oppvekstmiljø i Nordre Follo kommune.

Send forslag innen 23. august

Oppgaveutvalget er nedsatt av Fellesnemda og består av seks lokalpolitikere og ti innbyggere.

Oppgaveutvalget har fått mandat fra Fellesnemda og blir avviklet når de har levert forslaget sitt januar 2019. Les mer om oppgaveutvalgs mandat under politiske prosjekter på Nordre Follos nettside.

Du kan sende dine innspill til Gro Aarskaug innen 23. august 2018.

Artikkelbilde: Pixabay