Dagen før rådmannen la frem forslag til Strategi- og handlingsplan 2020 - 2023, ble blant annet konsekvenser for Nordre Follo i forslag til statsbudsjett for 2020 og føringer i ny kommunelov gjennomgått. Fagsjef Sissel Hodder Hovden og rådmann Gro Herheims presentasjon finner du her.

Se hva som foregikk (YouTube)

Filmen kommer straks