Temasamlingen om økonomi  er en av flere samlinger folkevalgte skal gjennom denne høsten. Onsdag 23. oktober var det klart for samlingen "økonomisk analyse og handlingsrom 2023." 

Her fikk de presentert en økonomisk analyse av økonomien i Nordre Follo, som er gjennomført av Agenda Kaupang på oppdrag fra kommunen. De diskutert diskutert handlingsrom frem mot 2023 og forventninger til høstens budsjettprosess.

Strategi- og handlingsplan presenteres 1. november

Fredag 1. november legger rådmann Gro Herheim frem sitt forslag til budsjett i Strategi- og handlingsplan for Nordre Follo 2020 - 2023. Folkevalgte skal vedta budsjettet 12. desember 2019. 

Se saker fra samlingen

Se video fra samlingen: Økonomiseminar folkevalgte

Se presentasjon fra samlingen: Økonomisk analyse og handlingsrom 2023