Her fikk de bli bedre kjent med tjenestene i den nye kommunen og møte rådmannens ledergruppe. Førstekandidatene presenterte seg og sine kommunestyregrupper.

 amling for folkevalgte Nordre Follo

Prosjektrådmann Gro Herheim snakket om utviklingsoppdraget vi står i og presenterte sin ledergruppe. Hun ønsket også kommunestyrerepresentantene for Nordre Follo kommune velkommen som folkevalgte og snakket blant annet om gode verktøy som folkevalgt.

Gro Herheim folkevalgtsamling oktober 2019.jpg
Prosjektrådmann: Gro Herheim blir rådmann i Nordre Follo kommune fra 1. januar 2020.

Digitalisering og innovasjon sto også på programmet - og på «tjenestetorget» kunne folkevalgte stille spørsmål til kommunalsjefene i Nordre Follo.

Se Gro Herheims presentasjon: Bli kjent med Nordre Follo