Arbeidet med å organisere de ansatte i Ski og Oppegård inn i Nordre Follo kommune fra 1. januar 2020 fortsetter. Når to kommuner skal bli én, må det bli en del endringer i organiseringen og alle ansatte vil ikke kunne beholde den stillingen de har i dag. Ingen mister jobben, men arbeidsoppgaver og tittel kan bli endret.

Rett før sommerferien ble det klart hvem som blir kommunalsjefer og nå er runden med innplassering av virksomhetsledere og fagsjefer avsluttet. Ansettelse av områdeledere er også fullført nå.

- Det har vært en omfattende og grundig prosess der vi har lagt vekt på både den enkelte medarbeiders ønsker og organisasjonens behov. Flere har ønsket nye lederoppdrag og sett muligheter på tvers i organisasjonen. Noen har hatt et ønske om ikke å bli innplassert som virksomhetsleder eller fagsjef. Vi er imponert over den positivitet, engasjement, fleksibilitet og realisme som kandidatene har utvist i prosessen, sier administrasjonssjef Gro Herheim.

Flere stillinger i februar

Hun forteller at dette har vært en krevende prosess fordi det ikke er mulig å oppfylle alles ønsker.

- De som ikke har fått innvilget sine primære ønsker blir fulgt opp særskilt. For ledergruppa og Nordre Follo kommune er det viktig å finne gode løsninger slik at vi beholder deres kompetanse og motivasjon.

I noen stillinger er det ikke avklart hvem som blir virksomhetsleder eller fagsjef. Disse blir da videre med til neste fase av organiseringen som skjer i februar. Da blir det også klart hvem som blir avdelingsledere i Nordre Follo kommune.

Organiseringen gjelder fra 1. januar 2020 når Nordre Follo kommune formelt etableres, men lederne vil jobbe med å organisere sine virksomheter også i løpet av 2019.

Se oversikten over virksomhetsledere, fagsjefer og områdeledere