- Antall lederstillinger er ett av flere områder hvor vi forventer effektivisering og positive effekter, sier prosjektrådmann Gro Herheim.  - Noen virksomheter får flere ledere fordi de får flere oppgaver, men samlet sett vil det være en reduksjon i antall ledere i Nordre Follo kommune. Ut fra en årsverkskostnad på 800 000 kroner vil det si rundt 16 millioner kroner årlig, som kan brukes i tjenestene, legger hun til.

Mer effektiv organisasjon

Det er gjennomført et stort organisasjonsutviklingsarbeid for Nordre Follo kommune. Viktige mål for er korte beslutningslinjer og myndiggjorte medarbeidere.
 - I praksis vil det si at mer myndighet er delegert ut til den enkelte leder og medarbeider, antall ledernivå er redusert og flere ledere har fått økt myndighet. Samlet sett vil dette gi en mer effektiv organisasjon, med raskere avklaringer til beste for innbyggerne, sier Herheim.
 

Må tenke nytt om stillinger

Når ansatte går av med pensjon eller slutter av andre årsaker, vil det bli nøye vurdert om det er nødvendig å ansette en ny person i stillingen. Dersom stillingen ikke erstattes, vil de frigitte midlene være direkte kostnadskutt. Alle ledige stillinger vurderes av et omstillingsutvalg.
- Den nye kommunens økonomiske situasjon og mål om en effektiv organisasjon, gjør at vi er nødt til å være restriktive med nyansettelser, sier Herheim.

Andel ansatte som slutter, såkalt turnover, har vært i underkant av fem prosent per år i Oppegård og Ski. Dette betyr flere hundre årsverk.
- Det gir oss mulighet til å tenke nytt, og finne bedre og mer effektive løsninger. Samme antall stillinger er ikke nødvendigvis det som skal til for å løse oppgavene godt. Kompetanseheving, rett sammensetning av ressurser og nye måter å jobbe på blir viktig i Nordre Follo, sier Herheim.


Nordre Follo bygges av ansatte i Ski og Oppegård

Organisering av Nordre Follo kommune gjøres med de ressursene organisasjonen har i dag. Det er politisk bestemt at alle ansatte i Ski og Oppegård skal beholde sitt ansettelsesforhold i ny kommune. Alle ansatte er sikret videre jobb gjennom en omstillingsavtale.
- Nordre Follo kommune bygges med de ansatte som jobber i Ski og Oppegård i dag. At alle ansatte beholder sitt ansettelsesforhold,  gir en forutsigbarhet og trygghet i prosessen. Både når det gjelder å sikre lovpålagte tjenester, kompetanse og kvalitet til innbyggerne, men også for den enkelte ansatte. Vi har fått på plass ledere, og ansatte er overført til virksomheter og avdelinger. De siste detaljene i bemanningsplanene kommer på plass i høst, sier Herheim. 

- Vi jobber også med en totaloversikt over lederårsverk for den nye organisasjonen fra 1.januar 2020. Oversikten vil blant annet vise nye lederårsverk som følge av avvikling av interkommunale selskaper og samarbeid, og hvor tjenesten vil inngå i kommunens egen drift, avslutter Herheim.

Se organisasjonskart for Nordre Follo: Organisasjonskart med navn på ledere Nordre Follo