Målet for dagene er at elevrådsrepresentantene fra alle skolene i Oppegård og Ski skal bli bedre kjent med hverandre og jobben de skal gjøre i elevrådet.

Elevene har sittet sammen i Oppegård rådhus, én dag for barneskolene og én dag for ungdomsskolene. Der har de jobbet med praktiske oppgaver og lek og hatt mange diskusjoner for å lære mer om blant annet:

  • elevrådets oppgaver og arbeidsmåter
  • hva det vil si å representere andre
  • hvordan de presentere og argumentere for en sak
  • hvordan man sammen kan komme frem til en felles løsning
  • hvordan elevrådet kan jobbe med en sak de bryr seg om

 

Elevrådsamling ski og oppegård