På dagsorden sto følgende temaer:

  • Digitalisering
  • Anskaffelser av nye systemer innen økonomi, HR og anskaffelser
  • Anskaffelser av nytt sak/arkivsystem
  • Befolkningsframskrivinger og behovsanalyse for barnehager, skoler og omsorgsplasser
  • Overordnet administrativ organisering i Nordre Follo

Se invitasjon og presentasjoner fra møtet.

Gruppelederforum2.jpg

Gruppelederforum

Gruppelederforum er et organ for informasjonsutveksling om arbeidet med å bygge Nordre Follo kommune. Gruppelederforum har ikke beslutningsmyndighet. Møter i gruppelederforum er åpne for publikum og annonseres på nettsidene til Nordre Follo, Oppegård og Ski.