Politiske prosjekter

Politiske prosjekter er styrt av folkevalgte med bistand fra administrasjonen.  Det er tre politiske prosjekter:

Politisk organisering

Prosjektet har foreslått politisk organisering i den nye kommunen, herunder politisk utvalgsstruktur og innbyggerinvolvering, og politisk reglement. Fellesnemnda nedsatte to politiske arbeidsgrupper i februar 2018:

  • Arbeidsgruppe for politisk utvalgsstruktur og innbyggerinvolvering, ledet av Kjell G. Pettersen
  • Arbeidsgruppe for politisk reglement, ledet av Rannveig Kvifte Andresen.

Arbeidsgruppenes forslag ble behandlet i Fellesnemndas møte 19. juni 2019, sak 30/2019.

Det er kommunestyret i Nordre Follo som vedtar politisk organisering og politisk reglement 31. oktober 2019.

 

Felles kultur og identitet

Prosjektet har utarbeidet forslag til kommunevåpen og forslag til aktiviteter og arenaer for å utvikle ny, felles kultur. Fellesnemnda nedsatte to politiske arbeidsgrupper:

  • Arbeidsgruppe for kommunevåpen, ledet av Lars Roar Masdal.
  • Arbeidsgruppe for aktiviteter for å bygge felles kultur, ledet av Hilde Irmelinn Sønnervig.

Kommunevåpen ble vedtatt i Fellesnemndas møte 5. februar 2019, sak 1/2019. I henhold til kommuneloven skal kommunestyret i Nordre Follo fatte endelig vedtak om kommunevåpen.

Forslag til aktiviteter for å bygge felles kultur i Nordre Follo ble behandlet i Fellesnemndas møte 19. juni 2019, sak 32/2019

 

Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2019

I kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019 ble kommunestyret for Nordre Follo valgt. Prosjektet planla, gjennomførte og evaluerer valget.

Fellesnemnda var valgstyre. Saksdokumenter til valgstyret finner du i møtekalenderen.

Informasjon om valget.

 

Koordinerte prosjekter

Koordinerte prosjekter krever tett dialog mellom politisk og administrativt nivå. Dette skjedde i hovedsak gjennom behandling av saker i Fellesnemnda og videre i kommunestyret i Nordre Follo. Det er fire koordinerte prosjekter:

 

Administrative prosjekter

Administrative prosjekter krever mindre tett dialog mellom politisk og administrativt nivå. Samtlige prosjekter er under avvikling. Prosjektenes everanser overføres organisasjonen Nordre Follo kommune. Det er ti administrative prosjekter: